เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

1.การเข้าใช้งานระบบข้อมูลสมาชิกจะต้องทำการสมัครเข้าใช้งานระบบและต้องเป็นสมาชิกของ เท่านั้น

2.เพื่อความเรียบร้อยในการสมัครใช้งาน ระบบฯ และเพื่อยืนยันผู้สมัคร กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ

3.หากปรากฏว่า ชื่อหรือหมายเลขสมาชิก ของท่านได้มีการสมัครใช้งานแล้ว โดยท่านไม่ทราบ หรือทำการสมัครด้วยตัวท่านเอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไปกรุณาเก็บรักษา username / password ของท่าน

4.เพื่อสิทธิและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเองหากปรากฏว่ามีบุคคลแอบอ้าง สมัครใช้งานระบบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะทำการลบรายชื่อนั้นๆ ออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

5.ข้อมูลของสมาชิก ในระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูล หากสมาชิกท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

6.ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงดังกล่าวแล้ว และยินยอมในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ กำหนดไว้
เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำสำหรับใช้แสดงผล


Google Chorme
Mozilla Firefox
Internet Exploler 8++

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
1116 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-1101,0-5671-1108 โทรสาร 0-5672-1931
ฝ่ายการเงิน 0-5671-1109
ฝ่ายสินเชื่อ / ฝ่ายประมวลผล 0-5672-0244
สาขา 2 อำเภอหล่มสัก โทรศัพท์ 0-5671-3574 โทรสาร 0-5671-3575
สาขา 3 อำเภอบึงสามพัน โทรศัพท์ 0-5673-2643 โทรสาร 0-5673-2642