ขั้นตอนการใช้งาน

 1. การสมัครใช้บริการ / ลงทะเบียนสมาชิก
  1. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ลิ้งค์ "สมัครใช้บริการ" ที่อยู่ด้านล่างแบบฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ
  2. ในหน้าถัดมา ให้สมาชิกกรอกเลขที่สมาชิกจำนวน 6 หลัก ลงในช่อง "เลขทะเบียนสมาชิก" และกรอกเลขที่บัตรประชาชน ลงในช่อง
   "เลขที่บัตรประชาชน" ให้ถูกต้องและครบถ้วน
  3. คลิกเลือกที่ช่อง "ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขทั้งหมด" เสร็จแล้วกดปุ่ม "ตกลง"
  4. ในหน้าจอถัดมา ระบบจะทำการดึงข้อมูลชื่อ - สกุล ของสมาชิกขึ้นมาให้อัตโนมัติ จากนั้นให้สมาชิกใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
   ติดต่อได้ลงในช่อง "มือถือ" และกรอกข้อมูล Email (ถ้ามี) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสมาชิก
  5. กำหนดรหัสผ่านลงในช่อง "รหัสผ่าน" และใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้งในช่อง "ยืนยันรหัสผ่าน" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ตกลงสมัคร" เป็นอันเสร็จ
   เรียบร้อย
 2. การลงชื่อเข้าสู่ระบบ
  1. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกเลขที่ทะเบียนสมาชิกลงในช่อง "ทะเบียนสมาชิก"
  2. กรอกรหัสผ่านลงในช่อง "รหัสผ่าน"
  3. จากนั้น คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หากข้อมูลถูกต้องจะพบกับเมนูสำหรับผู้ใช้งานปรากฏขึ้นมาเว็บบราวเซอร์ที่แนะนำสำหรับใช้แสดงผล


Google Chorme
Mozilla Firefox
Internet Exploler 8++

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
1116 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-1101,0-5671-1108 โทรสาร 0-5672-1931
ฝ่ายการเงิน 0-5671-1109
ฝ่ายสินเชื่อ / ฝ่ายประมวลผล 0-5672-0244
สาขา 2 อำเภอหล่มสัก โทรศัพท์ 0-5671-3574 โทรสาร 0-5671-3575
สาขา 3 อำเภอบึงสามพัน โทรศัพท์ 0-5673-2643 โทรสาร 0-5673-2642